Nasi Radovi

Zimski Servis

Zimski Servis 1

Zimski Servis 2

Tretman Antiosmoze

Izrada Platforme

Popravka Gumenjaka

Postavljanje Hidraulicne Platforme

Postavljanje teack decka

Plastika

Stern Thruster